STANDAARDTECHNOLOGIE

Wanneer uw e-commerce systeem aan vervanging toe is of u een nieuwe e-commerce activiteit overweegt, dan is een technologiekeuze een bijhorende consequentie die u te lijf dient te gaan. Waar mogelijk maakt EMAKERS altijd gebruik van standaardtechnologie.

Waarom kiezen voor standaardtechnologie?

Wanneer u kiest voor een webshop, volgt al snel de logische vraag hoe die te (laten) bouwen.

Grosso modo zal uw eerste keuze zijn of u deze zelf zal ontwikkelen of u voor standaardtechnologie zal kiezen. Kiest u voor eigen ontwikkeling, dan kan u uw webshop volledig inrichten zoals u dat wenst. De werking van de webshop zal volledig kunnen worden gealigneerd met uw (bestaande) werkprocessen en u heeft een kans dat u uzelf op aanbod en functionaliteit zal kunnen onderscheiden van de concurrentie. Daartegenover staat dat u een grote zak geld zal moeten meebrengen. De bouw van een volwaardig e-commerce systeem from scratch, ook al maakt u gebruik van talloze bestaande componenten, kost eenmaal meer dan een bestaand systeem inrichten. Budget dat u ook – bijvoorbeeld – kan investeren in het aantrekken van nieuwe klanten. Wanneer uw systeem gebouwd is, dan zal de geldkraan moeten blijven open staan voor broodnodig onderhoud, bijvoorbeeld om eventuele beveiligingslekken te dichten of vernieuwingen uit te voeren.

Kies u voor standaardtechnologie, dan kan u er vanuit gaan dat deze nooit volledig op uw interne werkprocessen zal aansluiten. Waarschijnlijk komt standaardtechnologie out of the box tegemoet aan 80% van uw noden. Door middel van commerciële add ons kan u dit opkrikken tot 90 of 95% van uw noden. Voor de resterende functionaliteit kan u een beroep doen op maatwerk, of er voor kiezen dat deze de moeite niet loont.

Kiest u voor standaardtechnologie, dan heeft u twee opties. U kan kiezen voor ‘lokale’ installatie van het e-commerce systeem of een abonnement nemen voor een zogenoemde hosted oplossing.

De voordelen van een hosted oplossing (ook regelmatig een cloud- of SaaS-dienst genoemd) ten opzichte van lokale installatie zijn het gemak dat technisch beheer standaard wordt uitgevoerd door de aanbieder, de dienst vrijwel eindeloos schaalbaar is en u vrijwel direct aan de slag kan zonder investering. Een lokale installatie, daarentegen, geeft u meer vrijheid en flexibiliteit in eigen ontwikkeling, is eenvoudiger te integreren met andere op internet gebaseerde diensten en is op de lange termijn meestal goedkoper.

Kiest u voor een ‘lokale’ installatie, dan heeft u wederom twee optie: een open source e-commerce systeem enerzijds, of de installatie van een commercieel pakket anderzijds. Kiest u voor een open source systeem, dan weet u dat u goed zit op het gebied van continuïteit. De grootste open source e-commercesystemen worden onderhouden door honderden programmeurs die hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het systeem. Dergelijke platformen spelen meestal ook een hoofdrol op het gebied van technologische ontwikkeling. Bovenal: bij open source is de broncodes van de software openbaar en is het basispakket gratis beschikbaar.

Kiest u voor een commercieel pakket (closed source), dan is dat vaak een strategische keuze voor een bepaalde partner of functionaliteit. U zal minder makkelijk van platform kunnen veranderen en bent afhankelijk van de door de leverancier geplande technologische ontwikkelingen. Een evident voordeel van een commercieel pakket is dat de code centraal beheerd wordt waardoor deze stabiel, snel en minder kwetsbaar voor hackers zal zijn. Nadeel is uiteraard de hoge kost voor een licentie en dat vernieuwing minder frequent gebeurt dan bij open source.

De meeste open source oplossingen kennen ook een commerciële variant. Een aantrekkelijke variant die the best of both worlds probeert te combineren.

Hoe begint u met uw keuze?

Er zijn honderden e-commerce platformen en zeker een 10- tot 20-tal goede systemen. Het is onmogelijk te stellen dat een enkel platform het beste platform is. ‘Het beste platform’ is afhankelijk van uw eigen lijst met eisen (ook wel: business requirements) en de technische know-how binnen uw organisatie.

     Voorbeelden
Lokale open source installatie     WooCommerce, Magento, Shopware, PrestaShop, OpenCart
Lokale installatie van een commercieel pakket     ATG Commerce, Demandware, Volusion, Intershop, IBM Websphere
Hosted- of SaaS-oplossing     Shopify, BigCommerce, Squarespace

Evidente business requirements waarvan u vandaag de dag mag verwachten dat deze door iedere aanbieder standaard wordt ondersteund zijn bijvoorbeeld:

  • de gebruiksvriendelijkheid bij mobiel gebruik;
  • ondersteuning van meertaligheid;
  • beschikbaarheid van een API, ofwel de mogelijkheid om het systeem te koppelen met andere systemen.

Specifiekere business requirements kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • ondersteuning van pre-orders via het system;
  • het kunnen inrichten van specifieke B2B-functies, bijvoorbeeld voor inkoop en aankoop binnen een onderneming.

Voor de ontwikkeling van een e-commerce platform kiest u bij voorkeur voor een lean and mean aanpak, waarbij u snel een (werkend) prototype laat ontwikkelen en deze met de doelgroep test. Desalniettemin adviseren wij altijd uw noden vooraf gestructureerd te documenteren, bijvoorbeeld door middel van een traditionele MoSCoW analyse waarin u uw functies per functiecategorie oplijst, telkens met de vragende partij binnen uw onderneming (de business owner) en een mate van belangrijkheid (must haves, should haves, could haves en would haves). Deze lijst met noden, uw business requirements, kan uw e-commerce partners vervolgens vertalen naar functionele- en technische vereisten (ook wel functional en technical requirements). Deze documenten weergeven wat het systeem kan doen en hoe dat gedaan wordt.

De lijst met business- en/of functional requirements kan u vervolgens aftoetsen met de technologie die u voor ogen had.

Maakt u al gebruik van ERP, CRM of andere software?

Wanneer u binnen uw onderneming gebruik maakt van een ERP- of CRM-systeem, dan schrapt u het beste directe de platformen die niet compatibel zijn met het door u gebruikte systeem.

Combineert u uw e-commerce platform met ERP (of WMS), dan kan u bijvoorbeeld uw voorraden (live) tonen, productinformatie rechtstreeks inlezen en de afhandeling van bestellingen automatiseren.

Combineert u uw e-commerce platform met CRM, dan zal het makkelijker zijn om in alle verkoop- en communicatiekanalen een eenduidiger beeld van uw klant te handhaven, en hem of haar zo beter van dienst te zijn. Dit komt ook ten goede voor de actualiteit van uw klantgegevens.

Over het algemeen geldt dat een e-commerceplatform dat breed beschikbaar is vaak veel meer standaardkoppelingen kent dan een systeem dat slechts door honderden bedrijven wordt gebruikt. Immers: ontwikkelaars bouwen eerst iets dat breed inzetbaar is. Staat u voor de keuzen van een e-commerce platform dat met andere systemen moet kunnen communiceren? Waarschijnlijk kiest u dan voor een platform als WooCommerce, Magento of Shopify – en niet voor OpenCart, Weebly, nopCommerce of osCommerce.

Bouwblokken voor e-commerce
Standaardtechnologie keuze voor continuiteit
Technologische oplossingen e-commerce systeem